Co to jest SWAP na rynku walutowym?

Zasadniczym celem swapu jest przekształcenie jednego schematu płatności w inny, o odmiennym charakterze, bardziej odpowiadający potrzebom lub celom uczestników. Mogą być nimi zarówno klienci detaliczni, inwestorzy, jak i duże przedsiębiorstwa. Oprócz tego, rozwiązanie takie w dużej mierze ogranicza ryzyko nieprzewidzianego wzrostu koniecznych płatności. Swapy nie występują, gdy wymiana ma miejsce na przestrzeni dnia roboczego. W […]